If you just made a post, click here to view it.

Vicky Muscat
10-19-2018 5:51:38 AM CST
-5 kilos in 9 days. Thanks C9!!!

Ronald M.
10-14-2018 1:18:29 AM CST
Lestejt is c9 u b ferh najt li nqast 5 kilos. Grazzi ferm. Jekk jogobkom gibuli 2 shakes meta tistaw halli nkompli l healthy life tijaj bijom. grazzi

Vivian
10-12-2018 2:22:06 AM CST
Spiccajt is-C9 ilbirah u nzilt 4 kilos u happy hafna.

Sylvia B
10-09-2018 4:31:55 AM CST

C9

Fiona
10-09-2018 4:27:03 AM CST

C9

Carmen
10-09-2018 4:25:44 AM CST

Prosit 😀👍

Klijenti differenti
10-09-2018 4:24:47 AM CST

Prosit kbira 👏.

Mr Vassallo
09-11-2018 3:30:35 AM CST
-4.9 kilos in 9 days with the C9. First 2 days were hard but then it got easier. Very worth it though. I am glad I chose the C9 programme to start my transformation. Now I am continuing my journey with a healthy lifestyle. Will order the shake too as it fills me up and a quick meal to do.

Mrs Gatt
09-11-2018 3:25:43 AM CST
I did the shake challenge for 7 days and I lost 1.7 kilos. Now I am motivated to lose more. By the way, the shake is delicious 😋. Thanks for the shake challenge and the weight loss guide you gave me. Will order another shake soon!

Jane Grech
09-11-2018 3:22:35 AM CST
Love the shake. Great taste and it's helping me to lose weight as I feel full with it. Lost 6 kilos in 2 months so far. Really happy 😊

Gordon
09-11-2018 3:20:24 AM CST
Spiccajt is-C9 u nzilt 3.5 kilos bih. Issa se nkompli nirsisti biex innehhi 2 kilos ohra b'healthy lifestyle u bis-shake ghax tajjeb hafna.

C9 Client
09-11-2018 3:18:55 AM CST

Another message with a great result 😊. Well done 😀👍.

C9 Client
09-11-2018 3:13:01 AM CST

Well done to this client!!

Louise
09-01-2018 2:37:23 AM CST

Qed naghmel is-shake challenge u nqast 2 kilos f'gimgha diga. Is-shakes ghogbuni t-tnejn specjalment tal-vanilla. Apparti t-toghma tajba, veru jimlewni u l-cravings naqsuli.Many thanks. Daqt nibghatilkom messagg ghal 2 ohra :).

Klijenti tas-C9
09-01-2018 2:34:04 AM CST

Ircevejna bosta messaggi u rizultati tajbin grazzi ghas-C9. Prosit lil dawn il-klijenti li qalulna li jinsabu kuntenti ferm li bdew il-healthy lifestyle taghhom bis-C9 ghax tahom boost biex ikomplu.

C9 client
08-29-2018 3:01:05 AM CST
so happy for i lost 3.8 kilos in 9 days and now im full of energy to continue my healthy lifestyle to lose more. gave me a big boost. thank you thank you. would like to order two shakes now as i found them very filling and delicious. will pm soon.

Sonia
08-24-2018 2:11:50 AM CST
hello spiccajt is c9 u nqast 4 kilos. kuntenta hafna. kilo iehor biss jonqosni u nigi kemm suppost. thanks tas sapport li tajtuni u prosit tar ricetti. illum se naghmel il pizza tal greek yogurt.

Karl
08-03-2018 1:33:49 AM CST
6 kilos less with the C9 programme. Will recommend it to my friends. They already asked me what did I do as I look and feel much better.

Klijenti differenti
08-03-2018 1:31:48 AM CST

Prosit

Mrs Bartolo
07-30-2018 10:38:44 AM CST
Sifirt u zidt 5 kilos. Kif gejt lura Malta ordnajt is-C9 u rnexxieli nnehhi 4 kilos minnhom f'9 ijiem :). Grazzi hafna. Kuntenta ferm li ghamiltu.

Mrs Farrugia
07-27-2018 6:24:08 AM CST
I lost 5 kilos in 9 days thanks to the C9 programme. Soooo happy

A.C.
07-27-2018 6:23:07 AM CST

Love the shake. Really tasty and filling. I am doing the shake challenge and I'm feeling great.

Joan
07-27-2018 6:21:15 AM CST
Jien inbati bil cravings imma grazzi ghal Garcinia Plus tal Forever, naqsuli u qed jirnexijli nonqos. Veru jaqtaw l aptit. Sibthom tajbin hafna.

Mr & Mrs Grech
07-24-2018 3:40:00 AM CST
My wife lost 4.1 kilos in 9 days and i lost 6.3 kilos in the same 9 days thanks to the C9 programme. We are very pleased with our results and now we are going to continue our healthy lifestyle with the weight loss guide you gave us. Thanks a lot for all your help. Will let you know how our journey goes.

Kylie D.
07-24-2018 3:36:26 AM CST
Bdejt il-healthy lifestyle tieghi u bdejt niehu ukoll shake tal-Forever kuljum bhala wahda mill-ikliet tieghi wara li rajt riklam fuqu u qrajt kummenti pozittivi fuqu. Ferhana hafna li qed ninzel qisu kilo fil-gimgha kemm ili li bdejt bih. Minn 90 kilo ga gejt 84. Bdejt bis-shake challenge li tawni ta' Be Healthy Forever meta xtrajt is-shake u issa qed niehu ideat mill-weight loss guide li tawni u sejra sew. Prosit u grazzi tal-ghajnuna. Is-shake sibtu jghini hafna apparti li veru tajjeb mit-toghma!!! Nirrakkomandah zgur ghax veru jzommni.

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS