If you just made a post, click here to view it.

Angela
06-12-2019 12:06:35 AM CST
Jien bis c9 inqast 3.5 kilos. Kuntenta ghax il mizien kien wehel

Rosie
06-12-2019 12:04:58 AM CST

Well done Rosie!

C9 and shakes - client
06-12-2019 12:03:01 AM CST

Well done 😊

C9 client
06-12-2019 12:01:07 AM CST

Happy

Klijenta minn Marsascala
04-12-2019 7:42:15 AM CST

Riżultat tajjeb ieħor.

Anne
04-02-2019 3:01:51 AM CST
Bis C9 nehhejt 4.3 kilos u wara imxejt mal Weight Loss Guide u nqast 3 kilos ohra. Ferhana hafna. Prodotti veru tajbin.

Josephine
04-02-2019 2:52:02 AM CST
Inqast 4 kilos f'9 ijiem grazzi hafna. Tajjeb is C9.

Brenda
02-12-2019 2:25:54 AM CST
Jien ghamilt is C9 u bih inqast 4 kilos f 9 days, imbad komplejt bil Weight Loss Guide li tawni mieghu u nqast 4 kilos ohra f xahar. Ferhana hafna li bdejt bis C9 ghax tani l kuraġġ li nkompli

Carmen
01-26-2019 4:11:13 AM CST

Spiċċajt is-C9 ilbieraħ. Dalgħodu intiżint u minn 70 kgs ġejt 65! Ferħana ħafna. Grazzi. Se nkompli bil-Weight Loss Guide li tajtuni issa ☺️.

Bridget
01-23-2019 1:38:45 PM CST

Messaġġ tajjeb ieħor ta' persuna li qed tieħu Forever Shake kuljum + healthy meals and snacks. Prosit. -2 kilos wara ġimgħa.

Klijenta tas-C9
01-14-2019 1:53:51 AM CST

Messaġġ li rċevejna dalgħodu fuq Facebook. Prosit kbira.

Klijenta tas-C9
12-08-2018 5:22:24 AM CST

Prosit 😀👍

Joanne
12-01-2018 4:28:56 AM CST
Bis-shake challenge inqast 2 kilos f gimgha. Is shake veru tajjeb u jzommni. Ferhana li qed naghmel il healthy lifestyle. Prosit ukoll tar ricetti ghax veru tajbin.

Robert
12-01-2018 4:26:12 AM CST
Jien ghamilt is-C9 u wara li spiccajtu kuntent nghid li nehhejt 5 kilos. Prodotti tajbin ferm

Shake client
12-01-2018 4:24:38 AM CST

Prosit u brava 👏😊👍.

Klijenta
12-01-2018 4:23:26 AM CST
-3 kilos. Prosit 😀👍.

Pauline
11-30-2018 8:42:58 AM CST
Bis c9 mort tajjeb u inqast 4 kilos u nofs. Kuntenta li ghamiltu u r ragel thajjar ukoll.

Angela Borg
11-30-2018 8:41:29 AM CST
Jien ghadni kif ghamilt is-shake challenge u nqast 3 kilos. Ferhana hafna ghax il-mizien kien wehel.

Carmen
11-27-2018 6:29:28 AM CST
Inqast 4.8 kilos bis c9. Thanks hafna. Issa nqast kilo iehor bil gwida li tajtuni u ferhana hafna

Georgina
11-26-2018 5:51:52 AM CST
Kelli rkobbti tugghani u hadt il-Forever Move u m'ghadhiex tugghani. Prosit. Veru supplements naturali tajbin. Ir-ragel se jibda jiehu minnhom ukoll.

Moira Borg
11-26-2018 5:49:46 AM CST
-5.1 kilos 😁😁😁. Grazzi ghas-C9.

Melissa A
11-26-2018 5:47:13 AM CST

Spiccajt is-C9 ilbierah u dalghodu ntizint. Tghidx kemm fraht ghax inqast 4 kilos wara biss 9 ijiem!! Umbaghad, ippruvajt il-libsa li se nilbes fil-Milied u gietni perfetta. Xtrajtha apposta dejqa u ssikata mieghi ghax ridt nonqos 😁. Kif rajt li gietni sew, qbadt nghajjat bil-ferh u lil ommi tajtha qatgha miskina!! Grazzi talli spjegajtuli kollox kif naghmel is-C9 u grazzi talli dejjem wigibtuni meta staqsejtkom xi haga. Grazzi ukoll tar-ricetti tajbin li titfghu fuq din il-pagna u tal-Weight Loss Guide b'xejn li tajtuni. Kuntenta hafna li ghamilt s-C9 u worth it hafna. Veru li kelli naghmel daqsxejn sagrificji specjalment fil-weekend imma, ma jiddispjacini xejn ghax tani rizultat tajjeb!

More Great Results
10-30-2018 4:52:54 AM CST

Well done 😀👍

Kate S
10-30-2018 1:53:51 AM CST
Spiccajtu lbierah il program c9 u nqast 4 kilos. Kuntenta hafna

Anthony
10-30-2018 1:52:31 AM CST
Finished c9 yesterday and I'm happy to say that I lost 4.3 kilos. Thanks for explaining it so well and thanks for the free weight loss guide and the C9 plan in the Maltese language. It was of great help. Looking forward to continuing losing more.

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS